Kenaikan pangkat

Persyaratan usul Kenaikan Pangkat
 1. Kenaikan Pangkat Reguler
  1. Foto copy sah Ijazah terakhir dan terbaru beserta transkrip apabila ada peningkatan pendidikan.
  2. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
  3. Foto copy sah SKP 2 tahun terakhir.
  4. Foto copy sah STLUD Tk. I atau Tk. II.
  5. Foto copy sah ijin belajar / Surat keterangan memperoleh ijazah sebelum diangkat CPNS / Tugas belajar di legalisir BKPP Kendal.
  6. Foto copy sah SK CPNS dan SPMT untuk Kenaikan Pangkat pertama kali.
 2. Kenaikan Pangkat Pilihan
 1. Foto copy sah Ijazah terakhir dan terbaru beserta transkrip apabila ada peningkatan pendidikan.
 2. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 3. Foto copy sah SKP 2 tahun terakhir.
 4. Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah melampirkan asli surat keterangan uraian tugas dari pejabat eselon II dan STLUKPPI.
 5. Foto copy sah petikan SK dan SPP untuk pejabat structural.
 6. Foto copy sah STLUD Tk. II dan STTP Diklat Pim III atau ijazah S2 untuk Kenaikan Pangkat dari Gol III ke IV.
 7. Asli PAK terakhir, foto copy sah PAK sebelumnya dan SK kenaikan jabatan bagi JFT.
 8. Khusus guru melampirkan 3 jenis PAK (PAK ketentuan lama dan baru serta impasing PAK).
 9. Foto copy sah SK CPNS dan SPMT untuk Kenaikan Pangkat pertama kali.
 Keterangan :
 1. Berkas rangkap 1 untuk KP Gol III/d kebawah
 2. Berkas rangkap 2 untuk KP Gol IV/a - IV/b
 3. Berkas rangkap 3 untuk KP Gol IV/c keatas
Info

Pengen tau Trend apa yang sedang hype langsung cus trendnesia.com/